ATG®: Delårsrapport januari – juni 2023

ATG®:s nettospelintäkter för första halvåret 2023 blev 2,5 miljarder kronor, en minskning med två procent i jämförelse med samma period förra året. Hästspelet minskade med åtta procent under perioden samtidigt som sport (+14 procent) och casino (+22 procent) hade god tillväxt.
- Det andra kvartalet hade en tillväxt i nettospelintäkter med 1 procent. Det var viktigt för oss att häva minskningen

Läs mer